VCA Basisveiligheid

Het is voor bedrijven die VCA gecertificeerd zijn, verplicht om medewerkers in voldoende mate te scholen en in het bezit te laten zijn van een geldig VCA diploma. Met het Basis Veiligheid VCA diploma (B VCA) laat u zien dat u de basiskennis bezit van VGM (Veiligheid, Gezondheid en Milieu) zoals die gesteld is in de VCA. U geeft daarmee dus aan, dat u veilig kunt werken en daarbij rekening houdt met het milieu en de gezondheid van uzelf en anderen.

Indien u een leidinggevende functie heeft, dan dient u het diploma Veiligheid voor Operationeel Leidinggevenden VCA (VOL -VCA) te hebben. Daarmee geeft u aan dat u zelf veilig werkt en rekening houdt met het milieu en de gezondheid van u en de medewerkers waaraan u leiding geeft.

Na afronding van de cursus Basisveiligheid VCA bent u in staat onveilige en ongezonde situaties beter te herkennen. U kunt maatregelen nemen om risico’s te mijden in gevaarlijke omstandigheden en beschikt over de kennis van het inzetten van beschikbare hulpmiddelen op het gebied van veiligheid. Ook hebt u uitgebreid inzicht tot de Arbo-wet.

Inhoud van de cursus – Met behulp van een diepgaand cursusboek worden de cursisten door een ervaren instructeur voorbereid op het B-VCA examen, waarmee de cursus wordt afgesloten. Tezamen met een uitvoerige presentatie worden de essentiĆ«le zaken behandelt welke terug zullen komen in het examen.

Duur van de opleiding – De 1-daagse herhalingscursus VCA Basisveiligheid (B-VCA) is in de eerste plaats bedoeld voor degenen die reeds in het verleden hun B-VCA diploma hebben behaald en waarvan hun huidige geldigheid dreigt te verlopen of is verlopen. De 2-daagse basiscursus VCA Basisveiligheid (B-VCA) is speciaal bedoeld voor personen die voor hun werkzaamheden het VCA Diploma moeten hebben en zekerheid willen op slagen.

Examen – De cursus wordt afgesloten met een schriftelijk examen. Het examen wordt afgenomen door een ECABO erkend examenbureau, geslaagde deelnemers ontvangen het SSVV diploma. Dit diploma is 10 jaar geldig. Voor deelnemers met een lees-of taal probleem bestaat de mogelijkheid tot een voorleesexamen.

Back to Top