VCA Vol

Het is voor bedrijven die VCA gecertificeerd zijn, verplicht om medewerkers in voldoende mate te scholen en in het bezit te laten zijn van een geldig VCA diploma. De 2-daagse herhalingscursus Veiligheid voor Operationeel Leidinggevenden VCA (VOL-VCA) is in de eerste plaats bedoeld voor leidinggevenden zoals voormannen, ploegleiders en ZZP-ers die voor hun werkzaamheden over het VOL-VCA diploma moeten beschikken maar waarvan hun huidige geldigheid dreigt of is verlopen.

Met het Basis Veiligheid VCA diploma (B VCA) laat u zien dat u de basiskennis bezit van VGM (Veiligheid, Gezondheid en Milieu) zoals die gesteld is in de VCA. U geeft daarmee dus aan, dat u veilig kunt werken en daarbij rekening houdt met het milieu en de gezondheid van uzelf en anderen.

Indien u een leidinggevende functie heeft, dan dient u het diploma Veiligheid voor Operationeel Leidinggevenden VCA (VOL-VCA) te hebben. Daarmee geeft aan dat u zelf veilig werkt en rekening houdt met het milieu en de gezondheid van u en de medewerkers waaraan u leiding geeft.

Na afronding van de cursus Veiligheid voor operationeel leidinggevenden VCA bent u in staat onveilige situaties te herkennen en heeft u inzicht in de te nemen maatregelen. U kunt medewerkers aansturen en aanspreken op aspecten van veilig werken en de daarbij behorende risico’s inschatten en beperken. U heeft kennis van de middelen en methoden om risico’s te vermijden of te verkleinen.

Inhoud van de cursus – Tijdens deze 2-daagse opleiding VOL-VCA leren de deelnemers zich voor te bereiden op het aankomende examen, alsmede de bijzondere situaties waarbinnen gehandeld zal moeten worden. Met behulp van het VOL VCA cursusboek worden de cursisten door een ervaren instructeur voorbereid op het VOL-VCA examen, dat aan het einde van de cursus afgenomen wordt.

Dit betekent dat het examen conform het Uitvoeringsbesluit VCA en de erkenningsregeling van ECABO wordt afgenomen. Het examen staat onder toezicht van de Stichting Examenkamer. Geslaagde kandidaten ontvangen het officiële VCA-veiligheidsdiploma en de VCA-pas. Daarmee mogen zij zichzelf voor 10 jaar leidinggevende VCA noemen.

Duur van de opleiding – De 2-daagse cursus Veiligheid voor operationeel leidinggevenden VCA is bedoeld voor operationeel leidinggevenden die het VCA-certificaat willen behalen en medewerkers die meer willen weten over veiligheid of zich bezighouden met Arbowetgeving.

Examen – Het examen wordt afgenomen door een ECABO erkend examenbureau. Deelnemers die slagen voor dit examen ontvangen het SSVV diploma. Dit diploma is 10 jaar geldig.

Vraag een vrijblijvende offerte aan

Back to Top